Πρόσκληση συμμετοχής σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στον ΚΠολΔ μετά την 01.01.2016 (ν. 4335/2015)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 29.08.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά την 1.1.2016 (ν. 4335/2015), που συνδέονται με Έκθεση Αξιολόγησης για τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνέταξε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο και καλεί όλους τους επαγγελματίες (δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, δικαστικούς υπαλλήλους) να απαντήσουν σε αυτό και να συμμετάσχουν έτσι στην αξιολόγηση από την εφαρμογή των διατάξεων ορισμένων κρίσιμων κεφαλαίων του ΚΠολΔ.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί με την αυξητική βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης 0 εως 5, αφορά : την τακτική διαδικασία, τα ένδικα μέσα, τις ειδικές διαδικασίες, τη διαταγή πληρωμής, τα ασφαλιστικά μέτρα και τα αναγκαστικά μέτρα και  διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του Συλλόγου, παράλληλα θα είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση στο κλειστό χώρο του ιστότοπου.

*Προθεσμία υποβολής στα γραφεία του Συλλόγου το αργότερο μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 προκειμένου ο φορέας μας να υποβάλει τα αποτελέσματα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

Συνημμένα αρχεία:
1
1 (260 kB)