Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ” αριθμ. 52316/16-7-2019 (Β΄3169) προκήρυξη για το διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16/11/2019.

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
52316 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΕΚ
52316 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΕΚ (1 MB)