Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 16.07.2019 – ημερήσια διάταξη

Την 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00 θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα :

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Τρέχουσες εξελίξεις

3. Ζητήματα που ανακύπτουν από το με αρ. πρωτ. 612/Γ/2019 έγγραφο της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

4. Μεταφορά των Σωφρονιστικών Καταστημάτων στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ. Θεσσαλονίκης, κ. Ευστάθιος Κουτσοχήνας

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 16.7.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 16.7.2019 (190 kB)