Δήλωση αποδοχής -συναίνεσης για την κάλυψη αστικής ευθύνης από τον ΛΕΔΕ – προθεσμία

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 4 Ιουνίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι συνάδελφοι , μέλη του ΛΕΔΕ  δεν απέστειλαν μέχρι σήμερα τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ  για την ασφάλιση αστικής ευθύνης της  GENERALI , την οποία δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ  , θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 7/6/2019 να προσέλθουν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας προς υπογραφή του συγκεκριμένου εγγράφου.

Εφιστάται η προσοχή ότι όποιος δεν υπογράψει  τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗΣ  θα απολέσει το σχετικό προνόμιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ