Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για την αναστολή εργασιών λόγω των εκλογών

Λάρισα 04/06/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 241/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο

Πληροφορίες: κ Αθανάσιος Βούκατας

Αριθμ.Τηλεφ.2410-258-855

 

ΠΡΟΣ:

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτοκόλλου 234/22-5-2019 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Λάρισας, περί αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, λόγω των διενεργηθεισών εκλογών και εν όψει της παράτασης της ως άνω αναστολής μέχρι και 7-6-2019, δυνάμει του υπ΄ αριθμ 39380/3-6-2019 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Σας ενημερώνουμε ότι

1) Οι υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς συζήτηση την 6-6-2019 και εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, θα εκδικαστούν κανονικά την ως άνω ημερομηνία.

2) Οι αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010, που έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 6.6.2019 και 07.06.2019 ( ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα ), θα συζητηθούν κανονικά κατά την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα αυτών.

3) Οι υποθέσεις της Τακτικής Διαδικασίας που είχαν οριστεί με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας, να εκδικαστούν για τη δικάσιμο της 7-6-2019, σας ενημερώνουμε ότι οι ως άνω υποθέσεις θα οριστούν εκ νέου για τη δικάσιμο της 14-6-2019.

4) Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων που αφορούν σε υποθέσεις της Τακτικής Διαδικασίας και έχουν τυχόν ορισθεί την 6η και 7η Ιουνίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας, διευκρινίζεται ότι αυτές θα ληφθούν κανονικά.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου