Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 14.05.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡ
OΣ

                                                     Λάρισα, 13 Μαΐου 2019
Aριθμ. πρωτ.  288

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε την 14η  Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε τακτική συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Ενημέρωση – ανακοινώσεις Προέδρου. 
  1. Ορισμός μέλους στην Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων.
  1. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Εξετάσεων Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Λάρισας. (Τακτικό-αναπληρωματικό).
  1. Ημερίδα για τους Κώδικες (Ποινικού και Ποινικής Δικονομίας).
  1. Παρουσίαση νομικής βάσης Ουνουφριάδη.
  1. Υπηρεσιακά θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ