Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δράση υπέρ των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 16 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπέγραψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την εξασφάλιση νομικής συμβουλής και εν γένει νομικής συνδρομής ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών για κάθε γυναίκα θύμα έμφυλης βίας, πρόκειται να καταρτισθεί ονομαστικός κατάλογος των Δικηγόρων εκείνων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν   λόγω δράση.

 Ως εκ τούτου, ΚΑΛΟΥΜΕ όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω ονομαστικό κατάλογο, να το δηλώσουν στα γραφεία του Δ.Σ.Λ. μέχρι την 31η Μαΐου 2019.

 Στον εν λόγω κατάλογο θα εγγράφονται κατά ημερολογιακή σειρά υποβολής της αίτησης τους όσοι έχουν παρακολουθήσει τις ημερίδες επιμόρφωσης, που έχει υλοποιήσει η Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και στη συνέχεα θα ακολουθούν όσες/όσοι υποβάλλουν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ