Νέα ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας για την προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λόγω της αναστολής των εργασιών ενόψει των εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πληρ. : Μαρία Λιντέρη                                   

Τηλ. 2410 535136                                             Λάρισα 22-5-2019

FAX 2410 536662                                             Αριθμ. Πρωτ. 716/2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

         Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 669/16-5-2019 εγγράφου μας, σας διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων με τις 100 ημέρες παρατείνεται έως την 12-6-2019 και αντίστοιχα η προθεσμία της προσθήκης παρατείνεται έως την 27-6-2019.

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ειρηνοδικείο Λάρισας

Γραμματεία Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Γραμματεία Μονομελούς Πρωτοδικείου

Γραμματεία Ενδίκων Μέσων