Εξαιρετικά σημαντική εγκύκλιος του Υπ.Εσ. για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Εξαιρετικά σημαντική εγκύκλιο εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα την «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων»

Ειδικά για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές προβλέπεται ότι :

Γ. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις δημοτικές εκλογές

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές μόνον αν είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο του δήμου, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση δήμων που αποτελούνται από εκλογικές περιφέρειες, αν τα ανωτέρω πρόσωπα είναι εγγεγραμμένα σε εκλογικό κατάλογο άλλης εκλογικής περιφέρειας του δήμου, στον οποίο ανήκει το εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η εκλογική περιφέρεια στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι και ψηφίζουν.

Δ. Ψηφοφορία δικαστικών αντιπροσώπων στις κοινοτικές εκλογές.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής που είναι π.χ. εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Λαρισαίων αλλά ασκεί καθήκοντα στο Δήμο Κιλελέρ δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ούτε στις δημοτικές ούτε στις κοινοτικές εκλογές. Εάν όμως είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Κιλελέρ αλλά σε άλλη δημοτική ενότητα π.χ. Δ.Ε.Νίκαιας και ασκεί καθήκοντα στην Δ.Ε. Πλατυκάμπου ψηφίζει και στις δύο κάλπες αφού υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Δείτε το κείμενο της εγκυκλίου στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
eggr39408-22052019-1
eggr39408-22052019-1 (340 kB)