Ενημέρωση για την παραλαβή διατακτικών στους δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν εκτός νομού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 17 Μαΐου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα ξεκίνησε η προκαταβολή της εκλογικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων στους δικαστικούς αντιπροσώπους που διορίστηκαν εκτός νομού από τα κατά τόπους υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, τις δε διατακτικές μπορούν να τις παραλαμβάνουν από την Εισαγγελία Λάρισας μέχρι τις 20.00 το βράδυ σήμερα Παρασκευή 17 Μαίου 2019 και καθολη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (ενδεικτικό ωράριο 10.00-20.00)

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 της ΥΑ Αριθμ. 35305/19 (ΦΕΚ 1562 Β/8-5-2019 η καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται πραγματοποιείται από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

i. Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού.
ii. Της πρωτότυπης απόφασης του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών για τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και τον χρόνο για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση (κατ’ άρθρο 7 της ΥΑ 35305/19) στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση 1 Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και Β’ Κυριακή για τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
iii. Την προσκόμιση αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με επίδειξη του πρωτοτύπου και τη προσκόμιση αντιγράφου πρόσφατου εκκαθαριστικού

Σημειώνεται ότι ακριβές αντίγραφο του διοριστηρίου μπορεί να επικυρωθεί με κάθε νόμιμο τρόπο, ήτοι από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή από δικηγόρο εκ του εις χείρας του πρωτοτύπου.