Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας για την αναστολή εργασιών ενόψει των εκλογών (κατάθεση προτάσεων και ενδίκων μέσων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 16-5-2019
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 669/2019
Πληρ. : Μαρία Λιντέρη
Τηλ. 2410 535136
FAX 2410 536662

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με την υπ. αριθμ. οικ.27002/6-5-2019 (ορθή επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίστηκε αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας από την 22 Μαίου 2019 έως και την 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών).
Στα πλαίσια των όσων ορίζονται με την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
1) Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 22-5-2019 έως 11-6-2019 παρατείνεται μέχρι την 12-6-2019 ώστε να υπάρξει και η από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ προβλεπόμεη τριήμερη προεθσμία διενέργειας των ενόρκων βεβαιώσεων (δηλ. 6, 7 και 10 Ιουνίου 2019) και επομένως όλες οι ως άνω υποθέσεις κλείνουν 12-6-2019, ημέρα Τετάρτη.
2) Για όσες υποθέσεις συζητηθούν έως και την 21-5-2019 και δεν έχει συμπληρωθεί το 3ήμερο ή το 8ήμερο της προθεσμίας κλεισίματος των φακέλων, παρατείνεται το κλείσιμο τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες αρχής γενομένης από την 6-6-2019.
3) Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αποκλειστικά και μόνο όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα αναστολής των εργασιών.
4) Κατάθεση δικογράφρων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών, θα γίνει μόνο στην περίπτωση παραγραφής και κατόπιν εγκρίσεώς μας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ειρηνοδικείο Λάρισας
Γραμματεία Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Γραμματεία Μονομελούς Πρωτοδικείου
Γραμματεία Ενδίκων Μέσων