Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου για καθορισμό γραφείων παράδοσης εκλογικών σάκων μετά το πέρας της διαδικασίας

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
1-56 Έξω από το γραφείο 2
57-113 Αίθουσα Δικαστών-Γραφείο 3
114-170 Αίθουσα Δικαστών-Γραφείο 3
171-227 Γραφείο 4 
228-284 Γραφείο 5 
285-341 Γραφείο 6 
342-398 Γραφείο 7 
399-455 Γραφείο 8 
456-512 Γραφείο 10 
513-558 Γραφείο 11 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
1-80 Γραφείο 12 
81-161 Γραφείο 14 
162-242  Γραφείο 15
243-323  Γραφείο 16
324-404 Γραφείο 17 
405-485 Γραφείο 18 
486-559  Γραφείο 19