Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για την αναστολή εργασιών ενόψει των εκλογών (κατάθεση προτάσεων και ενδίκων μέσων)

 

Λάρισα 22 /05/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 234/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο

Πληροφορίες: κ Αθανάσιος Βούκατας

Αριθμ.Τηλεφ.2410-258-855

 

ΠΡΟΣ:

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 27002/06.05.2019 ( σε ορθή επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίστηκε ότι ενόψει της διενέργειας των Ευρωεκλογών καθώς και των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, πρέπει να ανασταλούν οι εργασίες των Δικαστηρίων της Χώρας από τις 22.05.2019 έως και τις 31.05.2019 και, σε περίπτωση επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών την 2α Ιουνίου 2019, μέχρι και τις 05.06.2019,

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου σας ενημερώνουμε ότι:

1)Η προθεσμία κατάθεσης εγγράφων προτάσεων και προσθήκης / αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ ), α) που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 22.05.2019 έως και 31.05.2019 και, β) σε περίπτωση επαναληπτικών Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, κατά το διάστημα από 03.06.2019 έως και 05.06.2019 αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι και την 12η Ιουνίου 2019 ( 12.06.2019 ) προκειμένου να είναι δυνατόν να τηρηθεί και η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ τριήμερη προθεσμία διενέργειας των ενόρκων βεβαιώσεων ( δηλαδή 6, 7 και 10 Ιουνίου 2019, 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήψη αυτών + λήψη = 3 ημέρες ) και, επομένως, για όλες τις ως άνω υποθέσεις θεωρείται ότι το «…κλείσιμο…» του φακέλου των δικογραφιών ( κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ) ολοκληρώνεται την 12.06.2019, ημέρα Τετάρτη.

2) Ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας δύναται να προσδιορίζει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με προφανώς εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

3) Κατάθεση δικογράφων, αιτήσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής καθώς και συζήτηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, θα γίνεται δεκτή μόνο σε περίπτωση κινδύνου παραγραφής (για την κατάθεση δικογράφων, αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής) και όλως εξαιρετικά λόγω επικειμένου κινδύνου (για την εγγραφή προσημείωσης) αντίστοιχα και κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

4) Από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου θα γίνεται δεκτή αποκλειστικά και μόνο η κατάθεση όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα της αναστολής των εργασιών.

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου