Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 02.04.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

                                                     Λάρισα 1 Απριλίου 2019
Aριθμ. πρωτ.  194.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 2 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ:
1.    Ενημέρωση Προέδρου.
2.    Κώδικες
3.    ΛΕΔΕ ( Μη δικαιούχοι του ποσού αλληλεγγύης).
4.    Αίτημα Συλλόγου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας για
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα  τμήματά του (αθλητικό, χορευτικό και
θεατρικό).
5.    Προσφορές Ιωάννη Λάγγα για αναβάθμιση εγκαταστάσεων στις αίθουσες
του 2ου, 3ου και αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.
6.    Προσφορές Ιωάννη Λάγγα για ιστότοπο και Δικαστικό Μέγαρο.
7.    Αίτημα Αστερίου Λιάπη.
8.    Αίτημα Ευαγγέλου Κουδωνά.
9.    Απόφαση Επιτροπής Μεγάρου.
10.    Αίτηση Α.Γραβάνη σχετική με μονιμοποίηση νομικού συμβούλου με σχέση
έμμισθης εντολής στην ΔΕΑΥΛ.
11.    Αγορά σκάνερ
12.    Υπηρεσιακά Θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ