Πίστωση μερίσματος απο την ειδική εισφορά αρθ. 200 ν. 3026/1954 για το έτος 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 23 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως πιστώθηκε σήμερα 23.04.2019 στους τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι στη διάθεση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας το χρηματικό ποσό που προέκυψε από την εκκαθάριση του διανεμητικού λογαριασμού από την ειδική εισφορά του άρθρου 200 ν.3026/1954 για το έτος 2019. Συγκεκριμένα το ποσό που πιστώθηκε μετά την αφαίρεση της ετήσιας συνδρομής κάθε μέλους ανέρχεται στα 95,00 € για τους παρά Πρωτοδίκαις, 80,10 € για τους παρ’ Εφέταις και 65,10 € για τους παρ’ Αρείω Πάγω συναδέλφους.

Η Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Νικολέττα Μπασδέκη             Ανδρέας Ανδριτσόπουλος