Νεότερη ενημέρωση απο το Λ.Ε.Δ.Ε. για τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των μελών του

ΑΘΗΝΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 901

Προς όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 4-3-2019 ανακοίνωσής μας, σχετικά με αποφάσεις που έλαβε η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την με ημερομηνία 2-3-2019 συνεδρίασή της, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

(α) ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει ήδη εφαρμόσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα μέλη του θα πρέπει να συμπληρώσουν και αποστείλουν την σχετική δήλωση συναίνεσης (συνημμένο υπόδειγμα).

(β) από 2-3-2019, χορηγεί νέα παροχή, την «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης», ΔΩΡΕΑΝ για τα μέλη, (με επιχορήγηση του Λ.Ε.Δ.Ε.), σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI. Επομένως τα μέλη θα πρέπει άμεσα να συμπληρώσουν και υποβάλλουν στο Λ.Ε.Δ.Ε. την σχετική δήλωση αποδοχής-συναίνεσης (συνημμένο υπόδειγμα).

(γ) ο Λ.Ε.Δ.Ε. έχει αποστείλει ηλεκτρονικά στα μέλη του, υποδείγματα των παραπάνω δηλώσεων, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να συμπληρωθούν και αποσταλούν στον Λ.Ε.Δ.Ε.

 Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την συμβολή σας στην  συγκέντρωση των παραπάνω δηλώσεων,  ενημερώνοντας τα μέλη σας  που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και φροντίζοντας για την συγκέντρωση και αποστολή στο Λ.Ε.Δ.Ε των δηλώσεων αυτών, κατάλληλα συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων.

 Επίσης σας ενημερώνουμε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα παροχή, παρέχονται από τη ιστοσελίδα μας  www.lede.gr

 Τέλος, συνάδελφοι, σας παρακαλούμε να αντιληφθείτε ότι η προσαρμογή στον Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα και η οργάνωση του ζητήματος της ασφάλειας επαγγελματικής αστικής ευθύνης, είναι ζητήματα ιδιαιτέρως απαιτητικά αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξέλιξη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Γι’ αυτό παρακαλούμε ιδιαιτέρως θερμά για την άμεση  και αποτελεσματική διεκπεραίωση των παραπάνω  με την συνεργασία σας.

 Για τον Λ.Ε.Δ.Ε.

Η  Πρόεδρος

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ

1ο ΘΕΜΑ: Λ.Ε.Δ.Ε.- Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το κείμενο προς ενημέρωσή σας
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την δήλωση συναίνεσης
2ο ΘΕΜΑ: Λ.Ε.Δ.Ε.- Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης
Πατήστε εδώ για  ενημέρωσή σας (επιστολή Προέδρου Λ.Ε.Δ.Ε.)
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την δήλωση συναίνεσης-αποδοχής
Πατήστε εδώ  για να κατεβάσετε το κείμενο ενημέρωσης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
Σημείωση
Οι δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν στον Λ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 20-4-2019 με ταχυδρομείο (Αχαρνών 29-10439 Αθήνα) ή με φαξ (210-8822914) ή με email (info@lede.gr) ή να παραδοθούν στον πρόεδρο του Δικηγορικού σας Συλλόγου, ο οποίος έχει ενημερωθεί σχετικά.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Λ.Ε.Δ.Ε.
www.lede.gr