Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ (αρ. πρακτικού 9/29.03.2019)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 29 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο της τ. Δικηγόρου

ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

Διακεκριμένου συναδέλφου και αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια της αποβιωσάσης συναδέλφου.

2. Να καταθέσει στεφάνι επί της σορού της μεταστάσης.

3. Να παραστούν στην κηδεία η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ              ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ