Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 14.03.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡOΣ

                                                                              Λάρισα, 13 Μαρτίου 2019
Aριθμ. πρωτ.  151

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε έκτακτη συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ:

1.    Δικαστική Μεσολάβηση.

2.  Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ