Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. την 02.03.2019

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.210-8822076 ΦΑΞ 210-8822914

 

Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2019                                  Πληροφορίες: Ελ. Πίτσιλλου

Αριθ. Πρωτ. 481

 

 

Προς

Τους Πρόεδρους των Δικηγορικών Συλλόγων – Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., συγκαλεί την 2α Μαρτίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 9-11 π.μ., έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σε προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Γενική Συνέλευση, την οποία συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσει στην Ναύπακτο, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 και σε αίθουσα του Μεγάρου «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ», στον Ιστορικό Λιμένα της Ναυπάκτου, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.

2) Προτάσεις του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε, σχετικά με

-προσθήκη νέας παροχής στα μέλη-δικηγόρους του Λ.Ε.Δ.Ε.,

ως «ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης»

-τροποποίηση της απόφασης περί διακανονισμού των οφειλών σε δόσεις

-τροποποίηση της απόφασης περί εφαρμογής του πόρου της ΚΥΑ 61247/15

                                                                                                                                                              

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος, να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

 

Επίσης και για την ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε αναλυτικές αιτιολογημένες προτάσεις του Δ.Σ. και έντυπο με τις προϋποθέσεις εκπροσώπησης και απαρτίας.

 

 Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ