Δημοσίευση απολογισμών και προϋπολογισμών του Δ.Σ.Λ. κατ΄εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 1 περ. ια΄του Κώδικα περί Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκαν σήμερα κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 1 περ. ια΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων και στον ανοιχτό (δημόσιο) τομέα του ιστότοπου όλοι οι απολογισμοί και οι προϋπολογισμοί από την ημέρα ισχύος της διάταξης μέχρι και σήμερα (http://www.dslar.gr/apologismoi-proypologismoi/).

Ειδικά για τον Απολογισμό 2018 και τον Προϋπολογισμό 2019 επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 1 εδ β΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων η ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων καθώς και η έγκριση του απολογισμού γίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την νομίμως προσκληθείσα πρώτη Γενική Συνέλευση της 23ης Ιανουαρίου 2019 αλλά και της επαναληπτικής Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2019, θεωρείται πως ισχύει ο Απολογισμός 2018 και ο Προϋπολογισμός 2019 όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Απολογισμός του Δ.Σ.Λ. για το έτος 2018 είναι πλεονασματικός κατά το ποσό των 8.963,50 € καθώς επετεύχθη σημαντικότατη μείωση των εξόδων του Συλλόγου κατά το ποσό των 70.191,15 €, τη στιγμή μάλιστα που τα έσοδα ήταν επιπλέον λιγότερα σε σχέση με το 2017 κατά το ποσό των 11.607,09 €. Όλα αυτά επετεύχθησαν τη στιγμή που οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Συλλόγου προς τα μέλη του όχι μόνο διατηρήθηκαν αλλά και αυξήθηκαν με προσθήκη νέων και αναβάθμιση ήδη παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις αλλά και δημιουργία πολιτιστικών ομάδων και άλλα.

Τέλος, σας ενημερώνω πως όλα τα οικονομικά στοιχεία και παραστατικά του Συλλόγου θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από οποιοδήποτε μέλος οποτεδήποτε, μετά από συνεννόηση με την Ταμία κ. Φαίδρα Γκάγκα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΔΕΚΗ