Συνάντηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΔΣΑ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πραγματοποιήθηκε χθες νεότερη συνάντηση του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού, και του Γεν. Γραμματέα του ΔΣΑ, Μιχάλη Καλατζόπουλου, με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδη Κλάπα.

Κατά τη συνάντηση εγχειρίστηκε από την πλευρά του ΔΣΑ σχέδιο προγραμματικής σύμβασης προς υπογραφή για την άμεση πρόσληψη και απασχόληση 40 ασκούμενων δικηγόρων  σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

Κατατέθηκε, περαιτέρω, υπόμνημα με προτάσεις οργανωτικής φύσεως, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την διευκόλυνση τόσο των δικηγόρων, όσο και των αλλοδαπών.

Παράλληλα, δόθηκε υπόμνημα για τις δέουσες νομοθετικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που αφορούν ειδικότερα:

Τα ζητήματα των αλλοδαπών επενδυτών, που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα για την χορήγηση «χρυσής βίζας», καθώς έχουν επισημανθεί σημαντικές καθυστερήσεις, που αποθαρρύνουν τους επενδυτές και αυτοί αναζητούν, κατ’ αποτέλεσμα, σε άλλα κράτη τη απόκτηση του σχετικού προνομίου.

Τα ζητήματα που αφορούν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων αφ’ ενός του portal.olomeleia.gr και αφ’ ετέρου του Υπουργείου, για τις αιτήσεις για τον καθορισμό συναντήσεων (ραντεβού) από τους δικηγόρους, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός των συναδέλφων σε ημερήσια βάση στις ΔΑΜ.

Το ζήτημα των καθυστερήσεων στον προσδιορισμό συναντήσεων με αλλοδαπούς για αιτήσεις, είτε για εξαιρετικούς λόγους, είτε για έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, αφού συμφώνησε σε πολλές από τις παρατηρήσεις και θέσεις μας, δεσμεύθηκε ότι εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει το σύστημα ηλεκτρονικού προσδιορισμού των ραντεβού και εντός μηνός θα ξεκινήσει η υλοποίηση της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης για την τοποθέτηση ασκουμένων δικηγόρων.