Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 15.01.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡOΣ

Λάρισα 11 Ιανουαρίου 2019

Aριθμ. πρωτ.  31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ:

1.  Ενημέρωση κ. Προέδρου.

1.    Απολογισμός Δ.Σ.Λ. έτους 2018 (Εισήγηση Φαίδρας  Γκάγκα-Ταμίας).

2.    Ανάκληση απόφασης δαπανών Προέδρου και Συμβούλων.

3.    Αυτεπάγγελτοι διορισμοί (Εισήγηση Χρήστου Μπραζιώτη-Α΄Αντιπρόεδρος).

4.    Υπηρεσιακά Θέματα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ