Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ την 10.01.2019 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O  Σ

Λάρισα 9 Ιανουαρίου 2019

Aριθμ. πρωτ.  29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 10 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού
Συλλόγου Λάρισας, σε έκτακτη συνεδρίαση αυτού με θέμα : «Ενημέρωση για
Προϋπολογισμό & Απολογισμό της Ολομέλειας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ