Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

Απο την Α.Α.Δ.Ε. εκδόθηκε νέα εγκύκλιος σχετικά με την  απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων η οποία περιέχει και παραδείγματα. Σημαντική αλλαγή η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ σε όσους κάνουν τώρα έναρξη εργασιών αλλά και η υποχρέωση μετάταξης σε καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους που θα γίνει η υπέρβαση του ορίου των 10.000 € στα εισοδήματα.

Δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
e2012_2019_0
e2012_2019_0 (635 KB)