Χορηγούμενες ενισχύσεις Λ.Ε.Δ.Ε. Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2018 – Ανάρτηση του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε. και όλων των τροποποιήσεων του στον κλειστό τομέα του www.dslar.gr

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/11/2018-31/12/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 230.140,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 96.140,00 ευρώ σε 53 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης 16.800,00 ευρώ σε 17 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 117.200,00 ευρώ σε 11 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 0,00 ευρώ σε 0 μέλη
Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το δελτίο χορηγούμενων ενισχύσεων στο συνημμένο αρχείο.

 

Παράλληλα σας ενημερώνουμε πως στον κλειστό τομέα του ιστότοπου και στην ενότητα «Διάφορα Έγγραφα ΔΣΛ» https://services.dslar.gr/document/category/116 έχει αναρτηθεί προς ενημέρωσή των συναδέλφων, το αρχικό καταστατικό του Λ.Ε.Δ.Ε. καθώς και όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, με σημείωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος τους.