Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 19.12.2018 – ημερήσια διάταξη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ O Σ

Λάρισα 18 Δεκεμβρίου 2018

Aριθμ. πρωτ. 838

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε συνεδρίαση αυτού με ΘΕΜΑΤΑ:

1. Προϋπολογισμός Δ.Σ.Λ. έτους 2019.

2. Υπηρεσιακά θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ