Οριστικοποιήθηκε η κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων δικηγόρων Β΄Περιόδου 2018 του Εφετείου Λάρισας και το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οριστικοποιήθηκε από τη Γραμματεία του Εφετείου Λάρισας και αναρτάται προς ενημέρωση των υποψηφίων, η κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων δικηγόρων της περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, οι αιτήσεις των οποίων έγιναν δεκτές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β’ Εξεταστικής Περιόδου 2018, καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα των συμμετεχόντων και το πρόγραμμα των εξετάσεων στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
Αιτήσεις
Αιτήσεις (203 KB)
πρόγραμμα
πρόγραμμα (195 KB)