Ενημερωτικό σημείωμα του κ Ευστάθιου Μπακάλη,Δικηγόρου Αθηνών,Φορολογικού Συμβούλου της Ολομέλειας για τον επαγγελματικό λογαριασμό

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Πρόεδρος

Λάρισα, 12.11.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου και στην ενότητα «Διάφορα – Έγγραφα – Διάφορα Έγγραφα ΔΣΛ» https://services.dslar.gr/document/category/116 έχει αναρτηθεί ενημερωτικό σημείωμα του κ Ευστάθιου Μπακάλη,Δικηγόρου Αθηνών,Φορολογικού Συμβούλου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που αφορά στον επαγγελματικό λογαριασμό προς γνώση σας και ενημέρωση των μελών του Δ.Σ.Λ.

Εφιστούμε την προσοχή ότι, με βάση τα μέχρι τώρα ισχύοντα η δήλωση του άνω λογαριασμού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 12.12.2018.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Μπασδέκη