Ψήφισμα του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο  45

  

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 2 Οκτωβρίου 2018 με αφορμή τη δημοσιοποίηση του Σχεδίου Νόμου από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση της Συγκλήτου  αποφάσισε ομόφωνα:

  1.  Να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή του στο Σχέδιο Νόμου που προβλέπει την κατάργηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και να προτείνει την άμεση απόσυρσή του, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
  1.  Ως επιστημονικός φορέας  και αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης,  θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να διατηρηθεί η ύπαρξη του Ιδρύματος ως αυτοτελούς ακαδημαϊκής μονάδας με έδρα την  Λάρισα.
  1.  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας  να αγωνιστεί για την άρση της κατάφωρης αδικίας που επιχειρείται σε βάρος της πόλης μας, της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας, με την ανωτέρω άστοχη Πρόταση του Υπουργού Παιδείας για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να είναι αρωγός  σε κάθε ενέργεια που προσβλέπει πραγματικά και όχι προσχηματικά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε αυτήν, εκφράζοντας συγχρόνως την πλήρη στηριξή του στις προσπάθειες της Συγκλήτου και του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν.  ΜΠΑΣΔΕΚΗ          ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ