Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες» 15-17.11.2018 στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15-17 Νοεμβρίου 2018. Το σεμινάριο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, που είναι διαθέσιμο εδώ, διαρθρώνεται σε έξι ενότητες:

  • Εταιρική οργάνωση
  • Εταιρική ευθύνη
  • Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  • Εταιρική δημοσιότητα και εταιρικές μεταβολές
  • Ποινική ευθύνη
  • Φορολογική ευθύνη

 Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 29/8/2018 έως 11/11/2018. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το κόστος είναι 70 Ευρώ, ενώ το κόστος ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr.

Ακολουθεί το λινκ με την προκήρυξη του επιμορφωτικού σεμιναρίου http://diaviou.auth.gr/organ_respons_company