Ενημέρωση για τη σειρά αυτεπάγγελτων διορισμών μελών του ΔΣΛ για την εβδομάδα απο 08.10-12.10.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 5/10/2018

Απο την Προϊσταμένη της Γραμματείας του Εφετείου Λάρισας λάβαμε εγγράφως ενημέρωση για το ποια μέλη του Συλλόγου έχουν σειρά απο τον κατάλογο αυτεπάγγελτων διορισμών για την εβδομάδα που έρχεται. Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των συναδέλφων στο σχετικό έγγραφο που έχει ήδη αναρτηθεί στο κλειστό τμήμα του ιστοτόπου στην ενότητα «Διάφορα έγγραφα ΔΣΛ»

Οι πέντε (5) πρώτοι συνάδελφοι που αναγράφονται στη σχετική λίστα θα πρέπει να βρίσκονται τη Δευτέρα 9:00 π.μ. στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα συνεδριάσει στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου για το διορισμό τους από το Δικαστήριο. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι θα μεταβούν στο ακροατήριο του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα συνεδριάσει στην αίθουσα του τρίτου ορόφου, για το διορισμό τους από το Δικαστήριο.

Εκ της γραμματείας του ΔΣΛ