Δήλωση συγκατάθεσης για την συλλογή και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των μελών για το νέο ημερολόγιο – προθεσμία έως 31.10.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λάρισα, 23 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της έκδοσης του νέου ημερολογίου του Δ.Σ.Λ. για το έτος 2019, αλλά και γενικότερα για τους σκοπούς συμμόρφωσης του Συλλόγου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, θα αποσταλεί σήμερα σε όλα τα μέλη του Συλλόγου με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), ενώ αναρτήθηκε ήδη και στον ιστότοπο (https://services.dslar.gr/document/category/116) η «Δήλωση Συγκατάθεσης» για την συλλογή και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των μελών στο ετήσιο ημερολόγιο και στον ιστότοπο (όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου, διεύθυνση γραφείου, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα).

Η «Δήλωση Συγκατάθεσης» ΠΡΕΠΕΙ να παραδοθεί υπογεγραμμένη στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 31.10.2018.

Όσοι συνάδελφοι δεν προσκομίσουν τη δήλωση μέχρι την ως άνω προθεσμία ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο μελών του ετήσιου ημερολογίου.

H«Δήλωση Συγκατάθεσης» πρέπει να υπογραφεί και από τους ασκούμενους δικηγόρους.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη