Δηλώσεις συμμετοχής στις καταστάσεις διορισμών δικηγόρων (αυτεπάγγελτα – νομική βοήθεια)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταστάσεις διορισμών δικηγόρων
(Αυτεπάγγελτα / Νομική Βοήθεια) για το έτος 2019

Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις ετήσιες καταστάσεις για το έτος 2019, να υποβάλουν σχετική δήλωση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από σήμερα έως και την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, επιλέγοντας ταυτόχρονα στο σχετικό πίνακα που θα τεθεί στη διάθεσή τους, το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκ των κατωτέρω:
• Ποινικές (Αυτεπάγγελτοι διορισμοί σε κακουργήματα).
• Αστικές, Ποινικές ή Διοικητικές (πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας).

Η κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα που θα καταρτισθεί, με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ              ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ