Αριθμός λογαριασμού για πυρόπληκτους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25.7.2018

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΣΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ο αριθμός λογαριασμού του ΔΣΑ για την στήριξη των πυροπλήκτων είναι ο ακόλουθος :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ : GR39 0172 0110 0050 1103 3422 571

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν, με ευθύνη του ΔΣΑ, προς ενίσχυση των πυροπλήκτων στην κατεύθυνση που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι φορείς.