Προσφορές Τραπεζών προς τα μέλη του Δ.Σ.Λ. για την προμήθεια P.O.S.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

ΛΑΡΙΣΑ 18/6/2018

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Λ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ P.O.S.

Με δεδομένη την υποχρεωτικότητα προμήθειας συσκευών pos από τα μέλη του Συλλόγου μας, ζήτησα και έλαβα με προσωπική μου επιστολή, την οποία συνέταξα σε συνεργασία με την Ταμία του Συλλόγου κ. Γκάγκα, από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, σχετικές προσφορές. Οι προσφορές αυτές αναρτώνται ταυτόχρονα σήμερα στον ιστότοπο του Συλλόγου στην ενότητα «Προσφορές επιχειρήσεων» http://www.dslar.gr/offers/ προς ενημέρωσή των μελών του Δ.Σ.Λ. Οι προσφορές ισχύουν ατομικά για κάθε μέλος. Επομένως, ο καθένας ατομικά θα πρέπει να μελετήσει τις προσφορές και εφόσον καταλήξει στην πιο συμφέρουσα για αυτόν προσφορά, θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας πλέον στην Τράπεζα της επιλογής του. Σας επισημαίνω πως απαραίτητος όρος που τίθεται από όλες τις τράπεζες είναι η τήρηση ή το άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε αυτή.

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη