Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 – Φορολογικός οδηγός για δικηγόρους

Με την ΠΟΛ 1121/25.06.2018 της Υφυπουργού Οικονομικών κ.Παπανάτσιου, αποφασίστηκε οτι :

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν.4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 26η Ιουλίου 2018.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε το κείμενο της ως άνω ΠΟΛ.

Επίσης συνημμένα μπορείτε να δείτε τον φορολογικό οδηγό για δικηγόρους που συντάχθηκε με επιμέλεια του κ. Ευστάθιου Κ. Μπακάλη, Δικηγόρου, D.E.A., Μ.Δ.Ε., Φορολογικού Συμβούλου Δ.Σ.Α. και Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με τη συνεργασία της κ. Τίνας Καστραβέλη, πρώην στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών

 

Συνημμένα αρχεία:
dsa_-_forologikos_odigos_-_2018
dsa_-_forologikos_odigos_-_2018 (537 kB)
ΠΟΛ 1121 2018
ΠΟΛ 1121 2018 (162 kB)