Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για Δικηγόρους κατά την ενάσκηση των δικηγορικού λειτουργήματος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

ΛΑΡΙΣΑ 22/6/2018

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τον ΔΣΑ ανέλαβε την εκπόνηση του Κώδικα Δεοντολογίας στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το εγχειρίδιο Εφαρμογής  στον GDPR για όλους του Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Στα πλαίσια απόφασης της Ολομέλειας , ο Σύλλογός μας, θα παραλάβει  τον Κώδικα (όταν αυτός ετοιμαστεί). Παράλληλα, ήδη έχει συνταχθεί και μας έχει αποσταλεί το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής του GDPR  σχετικά με τις υποχρεώσεις του δικηγόρου από τον κανονισμό και στο πλαίσιο του χειρισμού υποθέσεων και κατά τη λειτουργία του δικηγορικού του γραφείου. Το εγχειρίδιο αυτό σας αποστέλλεται σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι αναρτημένο και στο κλειστό τμήμα του ιστότοπου, στην ενότητα «Διάφορα έγγραφα ΔΣΛ» (http://services.dslar.gr/document/category/116).

Ταυτόχρονα ο Σύλλογος προς επιμόρφωση των συναδέλφων θα πραγματοποιήσει αφενός μεν σεμινάρια χαμηλού κόστους για την επισταμένη επιμόρφωση όσων θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και δωρεάν σεμινάριο για την συμμόρφωση των γραφείων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη

Πρόεδρος Δ.Σ.Λάρισας