Σημαντική απόφαση του Πρωτοδικείου Κιλκίς για την υποχρέωση μεταγραφής απόφασης ΕΑΔ χωρίς την προσκόμιση της αναφερόμενης στον ν. 4495/2017 βεβαίωσης μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη

Με την υπ’ αριθμ. 150/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (Εκουσία Δικαιοδοσία) υποχρεώνεται η κα Υποθηκοφύλακας Κιλκίς να μεταγράψει στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου απόφαση ΕΑΔ χωρίς την προσκόμιση της αναφερόμενης στον ν. 4495/2017 βεβαίωσης μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απόφαση στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
Scan 17 Μαΐ 2018, 12_39
Scan 17 Μαΐ 2018, 12_39 (4 MB)