Πρόσκληση σε μέλη του Δ.Σ.Λ. με εμπειρογνωσία στα προσωπικά δεδομένα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 21 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο δικηγόρο μέλος του ΔΣΛ, που έχει εμπειρογνωσία στα προσωπικά δεδομένα και διαθέτει την ικανότητα να εκπληρώνει καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων  την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, σε έκτακτη συνεδρίαση  κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα «Συμμόρφωση του Συλλόγου στο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων»

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ