Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δ.Σ.Λ. για τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με τον ρόλο του δικηγόρου ως νομικού παραστάτη στην διαδικασία διαμεσολάβησης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Επιτροπή Διαμεσολάβησης

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα σεμινάρια σχετικά με τον ρόλο του δικηγόρου ως νομικού παραστάτη στην διαδικασία διαμεσολάβησης, λόγω των πολλών συμμετοχών,  θα πραγματοποιηθούν σε τρία τμήματα.

Ο καταμερισμός των συμμετεχόντων στα τμήματα αυτά θα γίνει κατά ονομαστική σειρά, ήτοι στο Α τμήμα συμπεριλαμβάνονται οι συνάδελφοι που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ, στο Β’ τμήμα από Κ έως και Μ και στο τρίτο τμήμα από Ν έως και Ω. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Οι ημέρες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι εξής :

  • Α Τμήμα: 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρες 17:30 -20:30
  • Β’ Τμήμα: 5/6/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρες 18:00-21:00
  • Γ Τμήμα: 18/6/18 ημέρα Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00

 

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί συντόμως θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Διαμεσολάβησης ειδική εκδήλωση προσομοίωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης, την οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι συμμετέχοντες στα ανωτέρω σεμινάρια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ