Πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου (προθεσμία έως 27.04.2018 ώρα 10:00)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 20 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι συνάδελφοι κάτω της πενταετίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου ως Συντάκτες  να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου  ή μέσω της ειδικής φόρμας στη σελίδα http://www.dslar.gr/diloseis-symmetochis/  μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00.

Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 μ. θα επιλεγούν τέσσερις (4) συνάδελφοι οι οποίοι για τους επόμενους έξι μήνες (δηλαδή από 01.05.2018 έως και 31.10.2018) θα έχουν ως έργο τη συγκέντρωση του υλικού που αναρτάται στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου με μηνιαία αποζημίωση ύψους 100,00 €/μήνα, πλέον ΦΠΑ.

ΕΚ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ