Πραγματοποίηση κληρώσεων για επιλογή συναδέλφων για την ομάδα ιστοτόπου, αρχαιρεσίες σωματείων, πρόγραμμα νομικής βοήθειας για νέους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 24 Απριλίου 2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ηλεκτρονική κλήρωση για :

1) Για επιλογή 4 συναδέλφων οι οποίοι για τους επόμενους έξι μήνες (δηλαδή από 01.05.2018 έως και 31.10.2018) θα έχουν ως έργο τη συγκέντρωση του υλικού που αναρτάται στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου με μηνιαία αποζημίωση ύψους 100,00 €/μήνα, πλέον ΦΠΑ, από τον κατάλογο που δήλωσαν οι συνάδελφοι μετά από ανακοίνωση του Δ.Σ.Λ.

 2) Για Διορισμό ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες σωματείων από τον κατάλογο που δήλωσαν οι συνάδελφοι μετά από ανακοίνωση του Δ.Σ.Λ.

3) Για το πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για νέους Δικηγόρους έως 35 ετών από τον κατάλογο που δήλωσαν οι συνάδελφοι μετά από ανακοίνωση του Δ.Σ.Λ.

 ΕΚ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ