Εγχειρίδιο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ

Απο την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εκδόθηκε εγχειρίδιο για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ.

Δείτε το εγχειρίδιο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
_3-f.a.q.-_-_-_-v.23.03.2018
_3-f.a.q.-_-_-_-v.23.03.2018 (993 kB)