Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών

Απο το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκε εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
egg_d15_619_15
egg_d15_619_15 (267 KB)