Θερινό Σχολείο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα : “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (updated – αλλαγή προθεσμίων)

Η προθεσμία για την εγγραφή στο Θερινό Σχολείο του 2018 παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2018*

Θερινό Σχολείο

Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμαRecent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 4-12 Ιουλίου 2018 στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νέα Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το νέο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την 4η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, καθώς και την πρόταση τροποποίησης αυτής, κ.λπ.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:

Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal

Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission DG Justice

Prof. Thomas Elholm, University of Southern Denmark

Prof. Sabine Gless, University of Basel, Switzerland

Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece

Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London,UK

Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany

Ass. Prof. Walther, Université de Lorraine, France

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://anti-corruption.law.auth.gr/el/anti-corruption/7182.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2018.

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!

 

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

e-mail: anti-corruption@law.auth.gr
http://anti-corruption.law.auth.gr