Συνάντηση Αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Έφη Αχτσιόγλου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, κ. Δημήτρη Βερβεσό, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Γιώργο Σταματογιάννη, τον Ταμία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αναστάσιο Ντούγκα, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, Θανάση Μακρυγιάννη, τον Σύμβουλο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και τον σύμβουλο της Ολομέλειας σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Διονύση Ρίζο.

Τέθηκαν κατά την συζήτηση, από την πλευρά των Δικηγορικών Συλλόγων, τα κάτωθι ζητήματα :

1) Δυνατότητα απόσχισης του κλάδου επικούρησης και προνοίας Αθηνών από το ΕΤΕΑΕΠ και δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 2341/2016 Ε.Ε., με παράλληλη κατάργηση του ποσοστού 7% για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και 4% για τον Κλάδο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

2) Το ζήτημα της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και υποαπασχόλησης (120 €) από τον σχετικό λογαριασμό του ν. 3896/11 και τη διασφάλιση του δημιουργηθέντος αποθεματικού μέχρι σήμερα.

3) Τη ρύθμιση του καθεστώτος των απασχολουμένων δικηγόρων με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 39 § 9 Ν. 4387/16) και τη δυνατότητα συμψηφισμού της προκαταβολής γραμματίου προείσπραξης με την μηνιαία ασφαλιστική τους εισφορά.

4) Την έκδοση τριπλών ειδοποιητηρίων κατά το τρέχον έτος (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και αναδρομικά ΕΤΕΑΕΠ), που προκαλούν αδικαιολόγητο γραφειοκρατικό φόρτο.

5) Τις υπερβολικές τραπεζικές προμήθειες, οι οποίες επιβάλλονται ακόμη και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής πληρωμής.

6)  Την εξεύρεση κοινοτικών κονδυλίων μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων για την επιδότηση των ασκούμενων δικηγόρων, σε συνέχεια του καταργηθέντος προγράμματος επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

7) Την αύξηση του ορίου του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ασφαλισμένους που οφείλουν μέχρι 20.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές σήμερα, ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στην κατώτερη και στη μεσαία κλίμακα.

Η Υπουργός, αφού παρέλαβε τις αναλογιστικές μελέτες που έχει εκπονήσει το δικηγορικό σώμα και το σχετικό υπόμνημά μας με πλήρη φάκελο, δήλωσε ότι :

Α) Επίκειται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τα επιδόματα ανεργίας.

Β) Θα ερευνήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης κοινοτικών πόρων για την επιδότηση των ασκουμένων δικηγόρων.

Γ) Θα εξεταστεί το αίτημα του κλάδου για την μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και προνοίας σε ΤΕΑ.

Επιφυλάχθηκε για το ζήτημα της επέκτασης του ορίου του εξωδικαστικού μηχανισμού και το καθεστώς των δικηγόρων που αμείβονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

Ορίστηκε νέα συνάντηση των μερών, αφού μελετήσει τα τεθέντα εκκρεμή θέματα, εντός δύο (2) εβδομάδων.