Ημερίδα με θέμα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 16.03.2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα,12.03.2018

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, διοργανώνει στις 16 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας ημερίδα με θέμα «Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της ως άνω Οδηγίας»
Εισηγητές :
1.- Γεώργιος Μπατζαλέξης, επίτιμος αρεοπαγίτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2.- Χαράλαμπος Τσιλιώνης, επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναπληρωματικό μέλος της αρχής
3.- Ευάγγελος Καραναστάσης, δικηγόρος Λάρισας.

Η Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νικολέττα Μπασδέκη                                                          Ανδρέας Ανδριτσόπουλος