Ανακοίνωση για αλλαγή αίθουσας εκδίκασης υποθέσεων του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας

Λάρισα, 2 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση

Με την υπ. αριθμ. 395/2018 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου έγινε δεκτό το αίτημα της Προέδρου του ΔΣΛ κ.Νικολεττας Ν. Μπασδέκη και από την Τρίτη 06.03.2018 και εφεξής οι υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας θα εκδικάζονται στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου ενώ οι υποθέσεις των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 614 αριθ. 3, 4 και 6 ΚΠολΔ στην αίθουσα του ακρατηρίου του Πταισματοδικείου.

Η Πρόεδρος                 Ο Γεν.Γραμματέας

Νικολέττα Ν.Μπασδέκη      Ανδρέας Ανδριτσόπουλος

(σ.σ. δείτε την ως άνω Πράξη στο συνημμένο αρχείο)

Συνημμένα αρχεία:
Scan 2 Μαρ 2018, 12_25
Scan 2 Μαρ 2018, 12_25 (284 KB)