Συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE)

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) θα συνεδριάσει στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018 στην Βιέννη, όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, κατόπιν σχετικού ερωτήματος που υπέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελληνική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει και  θα υποστηρίξει την θέση του ελληνικού δικηγορικού σώματος ότι επιβάλλεται η κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, άλλως η δραστική μείωσή του, στον κατώτατο συντελεστή που ισχύει σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει της συνεδρίασης αυτής, η ελληνική αντιπροσωπεία -η οποία εκπροσωπεί την Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας- έχει ήδη αποστείλει εγγράφως τις απόψεις της, ώστε να περιληφθούν στο κείμενο των γραπτών αναφορών των εθνικών αντιπροσωπειών, όπου θίγει τα ακόλουθα ζητήματα:

– Τις επιπτώσεις που έχει το νέο ασφαλιστικό σύστημα για τους δικηγόρους. Θα επισημανθεί ότι ο νόμος 4387/2016 συνιστά αποδεδειγμένα απειλή για το εισόδημα και την επαγγελματική υπόσταση των δικηγόρων. Τούτο διότι με τις νέες ρυθμίσεις, συνυπολογιζόμενης και της φορολογίας εισοδήματος, δημεύεται, έως και το 80% του εισοδήματος κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του εσωτερικού ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

– Τον νόμο 4512/2018 που εισήγαγε την υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε πλείονες κατηγορίες αστικών υποθέσεων, παρά τις έντονες αντιδράσεις του δικηγορικού σώματος. Η συγκεκριμένη νομοθέτηση, όπως ψηφίστηκε, θέτει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο.

– Το κρίσιμο θέμα της χορήγησης ασύλου στους οκτώ (8) στρατιωτικούς, οι οποίοι διέφυγαν από την Τουρκία μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Θα επισημανθεί η σταθερή προσήλωση του δικηγορικού σώματος στην εμπέδωση του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.