Σε νέα αποχή οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες απο 26.02.2018 – Δελτίο Τύπου

Με δελτίο τύπου που εξεδωσε πριν λίγο η Ένωσηη Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, με την οποία εκφράζεται η απόλυτη αντίθεση της Ένωσης στον Ν. 4512/2018, γνωστοποιεί πως οι άμισθοι Υποθηκοφυλακες προχωρούν σε άμεσες και μαζικές προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και σε αποχή επ’ αόριστον από τα καθήκοντά τους τα οποία αυτονοήτως αδυνατούν να επιτελέσουν υπό καθεστώς κατάργησης (όπως αναφέρουν), ενημερώνουν δε τους συναλλασσόμενους πολίτες ότι η αποχή, αρχομένη από 26.2.2018, θα συνίσταται στη μη έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, καθώς και στη μη διενέργεια διορθώσεων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για τις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο.

Το κείμενο του δελτίου τύπου έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος εκφράζει εκ νέου την απόλυτη αντίθεσή της στον πρόσφατο ν. 4512/2018, με τον οποίο:

1. Καταργούνται όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας -άμισθα και έμμισθα- αντικαθιστάμενα από ένα συγκεντρωτικό οργανισμό κτηματολογίου. Κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, η Ελλάδα θα έχει κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα, αλλά όχι κτηματολόγιο (έχει κτηματογραφηθεί μόνο το 7,6 % της επιφάνειας της χώρας).

2. Ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έργο που το Σύνταγμα αναθέτει στους Υποθηκοφύλακες υπό την εποπτεία της δικαστικής -και όχι της εκτελεστικής- εξουσίας, περιέρχεται, κατά παράβαση του Συντάγματος, στην αρμοδιότητα του νπδδ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

3. Ο νέος φορέας αποκόπτεται πλήρως από τις δομές της Δικαιοσύνης και υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

4. Καταργείται η εισαγγελική εποπτεία επί των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και στη θέση της εγκαθίσταται ένα πανίσχυρο, κομματικά διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι διενεργούντες το νομικό έλεγχο και την καταχώριση παύουν να είναι ανεξάρτητοι λειτουργικά και καθίστανται εντολοδόχοι υπαγόμενοι στην πειθαρχική εξουσία του κομματικά διορισμένου Δ.Σ.

6. Δημιουργείται ένας υδροκέφαλος δημόσιος οργανισμός με αποδεδειγμένη αδυναμία να αναλάβει διοικητικά το νέο δίκτυο γραφείων και με νομοτελειακό αποτέλεσμα την τεράστια αναστάτωση στις εμπράγματες συναλλαγές και την υπονόμευση του ίδιου του έργου της κτηματογράφησης.

Η Ένωσή μας θεωρεί χρέος της να επισημάνει το πραγματικό διακύβευμα πίσω από τον μανδύα της συγκεκριμένης «μεταρρύθμισης» που δεν είναι άλλο από τη θέση της ιδιοκτησίας (ιδιωτικής και δημόσιας) υπό τον απόλυτο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, επιχειρείται κάτι χωρίς προηγούμενο: η κατάργηση με κοινό νόμο ενός θεσμού που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει, εντάσσοντάς το μάλιστα συστηματικά στις διατάξεις του περί δικαστικής εξουσίας, του δημοσίου λειτουργήματος του αμίσθου υποθηκοφύλακα.

Η νομοθετική αυτή παράκαμψη του Συντάγματος ήδη υλοποιείται τις τελευταίες μέρες με την κοινοποίηση στους αμίσθους υποθηκοφύλακες της χώρας των πρώτων διοικητικών πράξεων κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 4512/2018. Το νεόκοπο νπδδ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καλεί τα μέλη μας, δημοσίους λειτουργούς κατά το Σύνταγμα και νομικούς ιδιώτες επαγγελματίες, να επιλέξουν εντός ενός μηνός είτε α) την ένταξή τους στο νέο φορέα ως δημοσίων υπάλληλων σε θέσεις διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίς καθορισμένα καθήκοντα και με πλήρη αβεβαιότητα ως προς τους όρους παροχής της εργασίας, καθιστάμενοι συνάδελφοι των ιδιωτικών υπαλλήλων των γραφείων τους που οι ίδιοι κάποτε προσέλαβαν, είτε β) την αποχώρησή τους και την έναρξη, σε προχωρημένη -λιγότερο ή περισσότερο- ηλικία, ενός νέου επαγγέλματος, δικηγόρου πάρα Πρωτοδίκαις ή συμβολαιογράφου, εφόσον μάλιστα υφίσταται κενή θέση.

Όλα αυτά οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες καλούνται να τα αποφασίσουν αμετάκλητα και προκαταβολικά από τώρα, χωρίς να είναι καν γνωστός ο χρόνος καταργήσεως της θέσης και τους επαγγέλματός τους, ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να παραδώσουν στο νέο φορέα, χωρίς αποζημίωση, ολόκληρο τον εξοπλισμό των γραφείων τους που αποκτήθηκε με δικές τους δαπάνες και τιμολόγια εκδοθέντα στο όνομά τους.

Εκφράζοντας την εντονότερη δυνατή διαμαρτυρία μας στον εκβιασμό, την κυριολεκτική εκδίωξη από το επάγγελμά μας και τη δήμευση περιουσίας που επιχειρείται, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες απαντούμε με:

1.  Άμεσες και μαζικές προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Στόχος μας να διαγνωσθεί και δικαστικά η αντισυνταγματικότητα της κατάργησης του συνταγματικού θεσμού που υπηρετούμε, η οποία μάλιστα έχει ήδη επισημανθεί από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.

2. Αποχή επ’ αόριστον από τα καθήκοντά μας τα οποία αυτονοήτως αδυνατούμε να επιτελέσουμε υπό καθεστώς κατάργησης. Ενημερώνουμε τους συναλλασσόμενους πολίτες ότι η αποχή, αρχομένη από 26.2.2018, θα συνίσταται στη μη έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, καθώς και στη μη διενέργεια διορθώσεων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για τις περιοχές όπου λειτουργεί το κτηματολόγιο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Η Γενική Γραμματέας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ